Altertavlen

Midt i koret står den store romanske granitdøbefont med dåbsfad af messing
Altertavlen er som prædikestolen fra ca. 1600. Maleriet forestiller Jesus, der påskedag ud på aftenen holder nadver med de to disciple i Emmaus. Den smukke altertavle er desuden prydet med våbenskjolde, og alterbiblen er trykt i København i 1632.