Øvrigt

På væggen hænger et sengotisk krucifix med apostlen Johannes og Jomfru Maria stående ved korsets fod.

Kirkerummet (hovedskibet) havde oprindelig bjælkeloft, men senere er der kommet stjernehvælvinger til.

Bænkepartierne med låger er fra 1932. De seks øverste stader er gammelt billedskærearbejde. Det ældste er fra 1478 med Bertel Kaas' navn og våbenskjold.