Prædikestolen

Prædikestolen med lydhimmel er i renæssancestil fra ca. 1600. Den er prydet med apostelfigurer, der antages at stamme fra en gotisk altertavle. På rygpanelet findes navnene på Grinderslev kirkes 20 første præster efter reformationen.