Grønning kirke

Ensomt øst for byen på en sydvendt skråning ligger den gamle anselige kirke, der består af romansk apsis, kor og skib – mod vest, tårnet og et stort våbenhus ved sydsiden.

De tre romanske bygningsdele er opført af granitkvadre, alle på skråkantsokkel, norddøren er tilmuret og næsten forsvundet, medens sydportalen med to søjlpar er bevaret med typanon, der i ganske fladt relief viser et prægtig tegnet, løveagtigt vilddyr, der står i modsætning til de mere primitive smårelieffer på søjlens kapitæler.

Gudstjenster

07jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Grønning Kirke

Trinitatis søndag
v/ Mette Gautier

Læs dagens tekst her

07jun kl. 10:30
14jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Thise Kirke

1. søndag efter trinitatis
v/ Toni Irgens-Møller

Læs dagens tekst her

14jun kl. 10:30
14jun kl. 14:00

Havegudstjeneste i Jebjerg Præstegårdshave

Søndag den 14. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven i Jebjerg Havegudstjeneste under …

14jun kl. 14:00
21jun kl. 09:00

Gudstjenste i Jebjerg Kirke

2. søndag efter trinitatis
v/Mette Gautier

Læs dagens tekst her

www.bibelselskabet.dk/2- …

21jun kl. 09:00