Grønning kirke

Ensomt øst for byen på en sydvendt skråning ligger den gamle anselige kirke, der består af romansk apsis, kor og skib – mod vest, tårnet og et stort våbenhus ved sydsiden.

De tre romanske bygningsdele er opført af granitkvadre, alle på skråkantsokkel, norddøren er tilmuret og næsten forsvundet, medens sydportalen med to søjlpar er bevaret med typanon, der i ganske fladt relief viser et prægtig tegnet, løveagtigt vilddyr, der står i modsætning til de mere primitive smårelieffer på søjlens kapitæler.

Gudstjenster

Ingen begivenheder fundet.