Grønning kirke

Ensomt øst for byen på en sydvendt skråning ligger den gamle anselige kirke, der består af romansk apsis, kor og skib – mod vest, tårnet og et stort våbenhus ved sydsiden.

De tre romanske bygningsdele er opført af granitkvadre, alle på skråkantsokkel, norddøren er tilmuret og næsten forsvundet, medens sydportalen med to søjlpar er bevaret med typanon, der i ganske fladt relief viser et prægtig tegnet, løveagtigt vilddyr, der står i modsætning til de mere primitive smårelieffer på søjlens kapitæler.

Gudstjenster

27sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Grønning Kirke

16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste v/ Mette Gautier

Se dagens tekst her

Efter …

27sep kl. 10:30
18okt kl. 10:30

Gudstjeneste i Grønning Kirke

19. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Toni Irgens-Møller

Se dagens tekst her

18okt kl. 10:30
22nov kl. 10:30

Gudstjeneste i Grønning v/ Toni Irgens-Møller

Sidste søndag i kirkeåret

Se dagens tekst her

 

22nov kl. 10:30