Klokken

Klokken er støbt i 1758 af Casper König og bekostet af Mads Hastrup til Eskjær og Astrup.