Øvrigt

En sensation er foden på døbefonden fremstillet af Gotlands geniale stenmester Hegwald, desværre ophugget, så et af de fire løvehoveder er blevet et mut engleansigt.
Ved istandsættelsen i 1964 foretaget af Vitus Nielsen fik den ny kumme.
Dåbsfadet er af sydtysk oprindelse fra omkring 1575 med fremstillet af bebudelsen.

I koret er der en marmortavle over forvalter på Astrup - Jens Maygaard, 1789, med portrætmedaljon over en fremstilling af en kiste.
Det er istandsat af Vitus Nielsen i 1964.

I samarbejde med Nationalmuseet blev knæfaldet udskiftet og ændret væsentlig ved restaureringen
i 1964 samt at lydhimlen over prædikestolen blev nedtaget -endvidere blev de gamle lysekroner
i skibet udskiftet med den nuværende belysning