Du er her: 

Thise kirke

Thise kirke er den østligste kirke i Salling. Den er bygget omkring år 1200 lige som de fleste romanske landsbykirker. I modsætning til nabokirken, Grinderslev kirke, der havde funktion som klosterkirke, er Thise kirke en rigtig bondekirke. Lidt tung, men enkel og simpel i dette ords oprindelige betydning. Den er bygget af granitkvadre på skråkantsokkel.

Kirken har i tidens løb undergået en del forandringer, senest blev der gennemført en gennemgribende renovering fra 1984 til 1986. Kirketårnet bærer årstallet 1787 og initialerne AQ og MR. De hentyder til det adelige par Anders Quistgaard til Jungetgård og hans hustru Mette Ring. De to har sandsynligvis bidraget økonomisk ved istandsættelsen af tårnet i 1787.

Klokken

Tårnet er som sakristiet sengotisk med pyramidetag, der afsluttes med et spir. Tårnet er som resten af kirken undtagen våbenhuset blytækket. I tårnet hænger en klokke fra 1788. Den er omstøbt i 1902. Der er kun adgang til klokketårnet af en udvendig stige.

Orglet

Inde i kirken står der et orgel med 6 stemmer leveret af Marcussen og Søn i 1945. Orglet er i en sådan stand, at der i øjeblikket (2006) arbejdes med planer om en renovering / nyanskaffelse.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri: Kristus velsigner de små børn. Dette er malet af en af vores vigtigste guldaldermalere Constantin Hansen i 1876. Et maleri, der er typisk for sin tid.
Maleriet er en af flere med samme motiv, og dette er ikke det første, som Constantin Hansen malede. Ellers ville egnen ikke have haft råd til at anskaffe et maleri af denne maler.

Prædikestolen

Prædikestolen har to toskanske hjørnesøjler og rektangulære felter, der viser årstallet 1603. Den er af egetræ og har lydhimmel. I et af felterne er der senere malet et våben for adelsslægten Bille, der ejede Jungetgård.

Gudstjenester