Du er her: 

Midt i en coronatid

Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde

Med Grundtvigs salmelinie in mente, kan vi stadig mødes til gudstjeneste, omkring døbefonten, kisten og alteret. I glæde og i sorg. For

”klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung”

I dette efterår og formodentlig den kommende vinter også, skal vi fortsat forholde os til krav om mundbind, visir, afstand og begrænsede pladser.

Deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som dåb, begravelse, bisættelse og vielse, skal have tildækket mund og næse med mundbind eller visir, når vi går ind og ud af kirken. 

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind, også i kirken.

Kravet gælder ikke, når vi sidder ned eller knæler. Heller ikke når vi undervejs i gudstjenesten kortvarigt rejser os op, for derefter at sætte os ned igen på samme plads.

Kravet gælder heller ikke hvis du ønsker at modtage nadver, hverken når du går op til alteret, knæler og igen går tilbage til din plads.

Vi fejrer nadver som vi plejer, på knæfaldet omkring alteret. Præsten spritter sine hænder af efter indstiftelsesordene, før uddelingen. Ordene der følger uddelingen: ”Dette er Jesu Kristi legeme” og ”Dette er Jesus Kristi blod” siges ligeledes én gang, før uddelingen, så præsten ikke skal tale foran hver enkelt.

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni, for eksempel:

  • Dåbsbarn/-forældre og faddere, når I står ved døbefonten
  • Brudepar
  • Kistebærere ved bisættelser og begravelser, men vi anbefaler det.


Ved øvrige arrangementer, såsom sangaftner, sognecafé, fortælleeftermiddage m.m., skal   alle over 12 år bruge mundbind eller visir, når vi går ind og ud af lokalet, og når vi bevæger os rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når vi sidder ned.

Den der fortæller eller på anden måde medvirker i aktiviteten må gøre det uden mundbind eller visir.

Der er et loft for antallet af deltagere ved gudstjenester, bisættelser, bryllupper og dåbsgudstjenester og tallene fremgår af ophængte skilte i hver kirke.

Kirkerummet er indrettet, så vi sidder med en sundhedsforsvarlig afstand.

Kirkekaffe serveres af en fra kirkens personale, så vi ikke alle rører ved termokanderne.

Vi tror på, at vi kan være sammen i kirken på en god måde med minimal risiko. Vel mødt i vores kirker!

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.

Menighedsrådene og præsterne i Østsalling pastorat

Del dette: