Du er her: 

Fødselsanmeldelse

Barnet får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen. Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun anmeldelsen.

Hvis et barn fødes uden en jordemoders medvirken, skal forældre sørge for anmeldelse. Det gøres ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til det sogn, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde og indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Hvis man ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen eller ved en særskilt dåbsgudstjeneste. I Østsalling pastorat er der mulighed for lørdagsdåb i én af de fem kirker den første lørdag i måneden.

Hvis ens barn skal døbes, kontakter man en af sognepræsterne og aftaler tidspunkt for dåben. Desuden finder man sammen et tidspunkt, hvor præsten kan komme forbi og tale om dåben og det praktiske.

Navngivning og navneændring

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Godkendte navne findes her på godkendte navne.