Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Selve konfirmationen er en højtidelig afslutning på konfirmationsforberedelsen.

For at blive konfirmeret skal du: 

  • være døbt
  • have fulgt konfirmationsforberedelse
  • være fortrolig med den kristendommens indhold og
  • være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Konfirmationsforberedelsen skal give dig inspiration og guide dig, så du nemmere finder de svar, som du kan navigere efter i dit liv.

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv.

Hvis du ikke er døbt

Det er ikke et krav, at du er døbt for at deltage i konfirmationsforberedelsen. Men for at blive konfirmeret skal du døbes først. Konfirmander, der ikke er døbt, vil typisk blive døbt kort før konfirmationen. Du kan også deltage i konfirmationsforberedelsen selvom du endnu ikke har besluttet dig for, om du vil konfirmeres.

Konfirmation og konfirmationsforberedelse ligger i 7. eller 8. klasse. Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner.

Klik her for at læse mere om konfirmation.