Bryllup

For at blive gift i Folkekirken kræver det, at mindst den ene af parterne er medlem. Kontakt præsten for at aftale dato.

For at kunne bliv gift, kræves der en prøvelsesattest, som fås ved sat udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. På borgerservice laves prøvelsesattesten og sendes til e-boksen. Den printes ud (send den ikke med mail, da den indeholder cpr. numre) og gives til præsten når man mødes og taler om, hvordan vielsen skal foregå.

Ønsker mn navneændring på bryllupsdagen, udfyldes ligeledes ansøgning herom på borger.dk.